Bhimashankar pilgrimage ๐Ÿ› (Jyotirlinga) , India ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ, Maharastra.

Place: India, Maharastra

Location: Bhimashankar temple

About: one among twelve jyotirlinga’a

Trip was really great, we had a fun. Visiting pilgrimage by trekking was really good. I hope HTC continues this.

We have visited this pilgrimage place by ‘Trekking’ through bhimashankar wild life sanctuary started from place kajrat near Pune via sidhighat base point, in winter season.

It’s better to go on Summer or Winter, during Monsoon it’s too risky and slippery But to explore this place with more greenery, monsoon is preferred.

I have gone here by “Trekking”, If you are going here via any transport, any season is fine to explore.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s